Welkom op onze website!

De nieuwsflits van 15-05-19 is geplaatst. 

Heeft u vragen? Neem contact met ons op! bs.antares@xpectprimair.nl 


logo

Wat gebeurt er als de leerkracht ziek is?

Als een leerkracht ziek wordt stellen we alles in het werk om de school door te laten gaan. 

We gaan eerst op zoek naar een invaller. Dit kunnen parttimers in dienst van Antares zijn, maar ook leerkrachten die werken via de invallerspool.

Lukt dat niet, dan zetten we mensen in met een onderwijsbevoegdheid die op dat moment geen groep hebben.

Is dat niet morgelijk dan verdelen we de kinderen over de andere groepen en gaan ze aan de slag met een noodpakket dat op school aanwezig is.


           voor

 

                      2359 PvdKerkhof 8194antaresgebouwlogo2359 PvdKerkhof 78722359 PvdKerkhof 7841a kopieadres