Welkom op onze website!

Wij zijn gesloten van 25 oktober t/m 29 oktober i.v.m. de Herfstvakantie.

De nieuwsflits van 13-10-2021 is geplaatst.

Heeft u vragen? Tips of ideeën?

Neem contact met ons op! bs.antares@xpectprimair.nl 

logo

Ouderkamer

De ouderkamer van basisschool Antares

In de school is een sfeervolle ontmoetingsplek ingericht waar de ouders elkaar iedere dinsdag en donderdag op een informele manier kunnen ontmoeten en waar verschillende activiteiten voor ouders plaatsvinden. Twee intermediairs en de coördinator ontvangen de ouders.

Tot voor kort waren alle ouders via een vrije inloop tussen 8.30 uur en 10.00 uur van harte welkom in de ouderkamer.

In verband met het corona virus en de extra veiligheidsmaatregelen die we moeten nemen ziet de organisatie van de activiteiten in de ouderkamer er iets anders uit als dan u misschien van ons gewend bent. We nodigen kleinere groepjes ouders uit zodat we voldoende afstand kunnen nemen.

Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden wat er voor ouders uit een bepaalde groep te doen is.

Themabijeenkomsten

De themabijeenkomsten zijn bijeenkomsten bedoeld voor alle ouders van de school waarbij informatie wordt gegeven en met elkaar wordt gesproken over onderwerpen die met opvoeding, onderwijs, gezondheid en wonen in de wijk te maken hebben. Regelmatig worden hierbij medewerkers van externe instanties, zoals onder andere de schoolverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werker uitgenodigd.

Ook de Intern Begeleider van de school sluit regelmatig aan bij de themabijeenkomsten.

Directeur in de ouderkamer

Regelmatig is er een bijeenkomst samen met de directeur. Deze bijeenkomsten noemen we: met de directeur aan tafel. We bespreken dan in een informeel gesprek samen de ontwikkelingen op school.

Groepsinstructies Opstap voor ouders van de groep 1-2

Iedere dinsdag zijn er vaste momenten waarop ouders Opstap materialen in ontvangst kunnen nemen die ze thuis samen met hun kind kunnen gebruiken. Dit noemen we groepsinstructies. De materialen die de ouders ontvangen, bevatten leuke spelideeën gericht op de reken- en leesvoorwaarden.

De groepsinstructies zijn telkens op dinsdagochtend tussen 8.30 uur en 9.30 uur.

Groepsinstructies Opstapje voor ouders van de peuters

Iedere dinsdag ochtend en dinsdagmiddag zijn er vaste momenten waarop ouders van peuters Opstapje materialen in ontvangst kunnen nemen die ze thuis samen met hun kind kunnen gebruiken. Ook zijn er regelmatig ouder/kind activiteiten in de peuterspeelzaal.

Groepsinstructies onderwijsondersteunende activiteiten voor ouders

groepen 3 en 4

Een aantal keren per jaar zijn er op donderdagochtend groepsinstructies voor ouders uit de groepen 3 en 4.

De leerkrachten geven informatie over de verschillende activiteiten die in de klas plaatsvinden. Ook krijgt u een leesboekje te leen en spelletjes om thuis het lezen en rekenen te oefenen met uw kind

  • 20210707 TMO TRH8811
  • 20150710 093658 (Medium)
  • 20210707 TMO TRH8816
  • 20210707 TMO TRH8811
  • 20150710 093658 (Medium)
  • 20210707 TMO TRH8816

                      2359 PvdKerkhof 8194antaresgebouwlogo2359 PvdKerkhof 78722359 PvdKerkhof 7841a kopieadres