Welkom op onze website!

De nieuwsflits van 07-07-2020 is geplaatst.

Heeft u vragen? Tips of ideeën? Neem contact met ons op! bs.antares@xpectprimair.nl

logo

Ouderkamer

Onze school heeft de beschikking over een ouderkamer. Dit is een klaslokaal dat als een gezellige huiskamer is ingericht voor ouders van de school die elkaar op school willen ontmoeten.

 

De ouderkamer heeft verschillende functies.

- Ontmoetingsruimte: Elke donderdagochtend kunt u zonder afspraak de ouderkamer binnenlopen voor een kop koffie en een praatje. Er zijn gastouders aanwezig die u ontvangen.

- Instructie Stapprogramma ‘s: De intermediairs geven in de ouderkamer instructie aan ouders met kinderen in de groepen 1- 2.

- Themabijeenkomsten: Voor ouders van de school en peuterspeelzaal vindt er enkele keren per maand op de donderdagochtend een themabijeenkomst plaats, die te maken heeft met de opvoeding van uw kind. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle ouders van de school.

- De ouderraadvergaderingen vinden in de ouderkamer plaats en zijn meestal ’s morgens meteen na aanvang school. 

 

We hopen dat de ouderkamer een plek is waar u zich welkom voelt en waar contacten kunnen worden gelegd met andere ouders. Tijdens deze ochtenden zijn gastouders aanwezig die de bezoekers ontvangen.

Ouderkamerteam: Het ouderkamerteam bestaat uit een aantal gastouders, een intermediair en de VVE-coördinator Ien Frieling. U bent van harte welkom!

           voor

 

                      2359 PvdKerkhof 8194antaresgebouwlogo2359 PvdKerkhof 78722359 PvdKerkhof 7841a kopieadres