Welkom op onze website!

Wij zijn gesloten van 25 oktober t/m 29 oktober i.v.m. de Herfstvakantie.

De nieuwsflits van 13-10-2021 is geplaatst.

Heeft u vragen? Tips of ideeën?

Neem contact met ons op! bs.antares@xpectprimair.nl 

logo

Missie Visie


Dit is onze missie:

Ons hoogste doel

Ieder kind moet veilig, gezond, gelukkig en kansrijk op kunnen groeien. Onze school speelt daarin een essentiële rol. Wij bieden een prettige, veilige en duurzame leeromgeving waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Diversiteit is hierbij het uitgangspunt. Wij geven inhoud aan authenticiteit, vertrouwen, solidariteit en openheid vanuit een professionele samenwerkingscultuur.

Met respect en hart voor diversiteit biedt Antares kinderen maximale mogelijkheden om zich te ontwikkelen en zo hun eigen plaats te vinden in de samenleving.

Wij geven ieder kind, iedere dag opnieuw, kansen om een stralende ster te zijn.

Dit is onze visie:

Zo zien wij onze rol

Wij onderschrijven de visie van Xpect. Wij geloven dat kinderen zich optimaal ontwikkelen in een prettige, veilige en duurzame leeromgeving. De leerkracht speelt daarin een centrale rol.

De leerkracht maakt elke dag het verschil door te enthousiasmeren, te inspireren en met collega’s voor kwalitatief hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs te zorgen. De rol van het onderwijs beperkt zich niet tot het klaslokaal of de schoolpoort. Optimale ontwikkeling van het kind vraagt om samenwerking tussen school, ouders en andere partijen. ‘De kracht van verbinding’ is daarbij ons leidende principe.

We hebben hierboven beschreven waar wij voor staan als basisschool Antares met onze missie als hoogste doel. Met het gehele team hebben wij gesproken over onze kernwaarden, onze missie en ambities voor onze school, kinderen, ouders en partners. Hieruit is er met het team een visie tot stand gekomen.

Deze visie is samengevat in de onderstaande vier zinnen. Wie zijn wij en wat is essentieel voor iedereen die met ons op Antares werkt.

Wij zijn een voorbeeld voor elkaar.

Wij bieden een optimale basis met passende ondersteuning.

Wij zijn samen met ouder en kind verantwoordelijk voor ontwikkeling.

Wij dagen uit om de wereld en je talenten te leren kennen.

Voor elkaar 

Wij beschouwen opvoeden als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van thuis en school. Samenwerking met ouders is voor ons dan ook vanzelfsprekend. Dat komt niet alleen tot uitdrukking in de manier waarop we invulling geven aan de Voor- en Vroegschoolse Educatie, maar ook in onze themabijeenkomsten waarin we onderwerpen bespreken die ouders zelf aandragen. Daarnaast zijn ouders betrokken via ouderraad, medezeggenschapsraad en theatervoorstellingen. Ook hebben we een ouderkamer in het gebouw die gebruikt wordt voor informele en formele bijeenkomsten. Via klassenavonden, rapportavonden, de nieuwsflits en internet informeren we ouders regelmatig over de ontwikkelingen op school. Kijk hiervoor ook op Facebook en Twitter.

Zichtbaar actief

In onze Multi Functionele Accommodatie werken we samen met diverse partners, waaronder cultureel en maatschappelijk werk, welzijn, Kinderstad en zorginstellingen.

 

 

 

Afdrukken E-mail

                      2359 PvdKerkhof 8194antaresgebouwlogo2359 PvdKerkhof 78722359 PvdKerkhof 7841a kopieadres