Welkom op onze website!

De nieuwsflits van 07-07-2020 is geplaatst.

Heeft u vragen? Tips of ideeën? Neem contact met ons op! bs.antares@xpectprimair.nl

logo

Warm welkom

Basisschool Antares is een kleurrijke school gelegen in de wijk Wandelbos. Als je onze school binnenkomt, voel je de warmte van betrokken mensen. Antares maakt deel uit van de stichting Xpect Primair, die als motto ‘de kracht van verbinding’ hanteert.

Maximaal resultaat behalen door het maximale van onszelf te geven

Wij begeleiden kinderen om hun talenten en mogelijkheden individueel en sociaal maximaal te ontplooien. Zo laten we kinderen stralen. Daarbij richten we ons op het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden, maar ook op gedrag en maatschappelijke normen en waarden. Onze invloed is groter dan het lijkt. Wij zetten kinderen aan tot maximaal presteren door zoveel mogelijk rekening te houden met verschillen en door onszelf te blijven ontwikkelen. Wij leren kinderen zelfstandig te werken, maar ook om samen te werken. Je kunt niet alles alleen, samen bereik je meer. Zelfstandig werken en sociale vaardigheden zijn dan ook onze speerpunten. Daar besteden we elke dag veel aandacht aan en dat is terug te zien als je door de school loopt. Zo ziet u de petten van de Kanjertraining hangen en staan er ook overal kastjes voor het zelfstandig werken in de klassen.

Wij geven glans aan onderwijs

We zien kinderen stralen als ze de uitdagende wereld om hen heen ontdekken. Dat begint al in de Voor- en vroegschoolse fase als ze merken hoeveel zelfvertrouwen ze krijgen door vergroting van hun taalvaardigheid. We zien kinderen ook stralen als ze werken met computer en digibord of wanneer ze zich verdiepen in techniek en cultuur. Zelfstandig werken en Coöperatief leren vormen de rode draad in de belangrijkste vakken, zoals begrijpend lezen, het woordenschatonderwijs en het voortgezet technisch lezen. Voor bovengemiddeld begaafde kinderen biedt Antares een effectieve aanpak die hen een plezierige en uitdagende schooltijd biedt.

Aandacht voor uw kind

Om alle kinderen goed te kunnen volgen in hun schoolloopbaan hebben wij een maandelijks Leerlingvolgsysteem. Dit houdt in dat alle leerkrachten elke maand hun groep doorspreken aan de hand van toetsen en observaties. We bespreken kinderen die opvallen, we bekijken hoe we ze verder kunnen helpen en hoe we ze kunnen uitdagen. Momenteel werkt de school in de onderbouw met kleine groepen. Dit geeft ons de mogelijkheid om bij individuele kinderen veel aandacht te besteden aan onderwerpen zoals zelfstandig werken, sociale vaardigheden en taal. Ook zetten wij hierbij computers in.

Voor elkaar

Wij beschouwen opvoeden als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van thuis en school. Samenwerking met ouders is voor ons dan ook vanzelfsprekend. Dat komt niet alleen tot uitdrukking in de manier waarop we invulling geven aan de Voor- en Vroegschoolse Educatie, maar ook in onze themabijeenkomsten waarin we onderwerpen bespreken die ouders zelf aandragen. Daarnaast zijn ouders betrokken via ouderraad, medezeggenschapsraad en theatervoorstellingen. Ook hebben we een ouderkamer in het gebouw die gebruikt wordt voor informele en formele bijeenkomsten. Via klassenavonden, rapportavonden, de nieuwsflits en internet informeren we ouders regelmatig over de ontwikkelingen op school. Kijk hiervoor ook op Facebook en Twitter.

Zichtbaar actief

In onze Multi Functionele Accommodatie werken we samen met diverse partners, waaronder cultureel en maatschappelijk werk, welzijn, Kinderstad en zorginstellingen.

 

 

Afdrukken E-mail

           voor

 

                      2359 PvdKerkhof 8194antaresgebouwlogo2359 PvdKerkhof 78722359 PvdKerkhof 7841a kopieadres